Hako-MB, spol. s r.o.

Mexická 312/34, Ostrava-Muglinov