Geodetická kancelář Ing. Grygarová s.r.o.

<b>Katastr nemovitostí:</b>

  • rozdělení pozemku,
  • vyznačení budovy, přístavby a vodního díla,
  • řešení věcných břemen,
  • opravy geometrického a polohového určení nemovitosti,
  • vytyčení vlastnických hranic a zpřesnění vlastnické hranice pozemků.
...

Průběžná 6178/2, Ostrava-Poruba