Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Fakulta materiálově-technologická)

Moderní vzdělávací instituce integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech s následujícím zaměřením – Technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů, ...