GEOoffice, s.r.o.

Geologické práce pro stavbu rodinných domů i stavebních komplexů.
Vyhledávání a průzkum vodních zdrojů, hydrogeologické posudky a projekty studní.
Hydrogeologické posudky pro vsakování srážkových a odpadních vod.
Průzkumy znečištění, ekologické audity, ...