Ing. Jaroslav Hromják

Provozovatel znaleckých posudků:

  • oceňování strojů, strojírenských technologií a systémů,
  • oceňování movitých věcí,
  • oceňování motorových vozidel,
  • posuzování technického stavu motorových vozidel,
  • posuzování výrobních strojů a ...

Pohraniční 678/104, Ostrava-Moravská Ostrava