DIAMO, státní podnik (Odštěpný závod ODRA)

Organizace, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku.
Provádíme sanační práce, těžbu radioaktivních nerostů, průzkumné ...