Elektrorevize Veterník

  • Revize elektroinstalací,
  • revize elektrospotřebičů,
  • revize strojů a strojních zařízení,
  • revize elektrosoustav ochrany proti blesku a přepětí,
  • veškeré opravy porevizních závad,
  • opravy elektrických spotřebičů,
  • renovace nevyhovujících ...