Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Vše v oblasti ochrany osob proti pádu na klíč. Navrhování optimálního řešení ochrany osob proti pádu z výšky nebo hloubky. Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se také bavíme o vykonávané práci s osobami, které se na rizikových místech pohybují. Zajímají nás přístupové cesty, výška objektu, četnost návštěv exponovaného místa, jak dlouho se na něm osoby zdržují či jaké úkony se na něm vykonávají. Důležité je ale brát ohled i na pracovní prostředí. Jinak přistupujeme k objektům určeným chemickému průmyslu, k výbušnému prostředí, k prostředí s vysokou teplotou a podobně.

  • Montáž kotvícího zařízení.
  • Pronájem kotvícího zařízení.
  • Revize kotvícího zařízení.
  • Školení a poradenství.
  • Úpravy stávajících ochran.
  • Bezpečnostní sítě – je možné osadit trvale nebo dočasně.
  • Zábradlí – nejjistější forma kolektivní ochrany, která se dá instalovat jak napevno k nosné konstrukci tak pomocí zátěžových prvků bez nutnosti kotvení.