GEODAT

Provádíme geodetické práce, vyměřování pozemků - geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic. Inženýrská geodezie, polohopis a výškopis.

28. října 1142/168, Ostrava-Mariánské hory