HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s.

  • Poradenství v investiční výstavbě, studie proveditelnosti spolupráce při přípravě dodavatelských smluv v technické i komerční části až do uzavření těchto smluv.
  • Práce na výběru staveniště, včetně spolupráce s katastrálními úřady při stanovení vlastnických ...