PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o.

Zabýváme se výstavbou a opravami inženýrských sítí:
  • vodovody z PVC, tvárné litiny a PE,
  • rekonstrukce vodovodů a kanalizací,
  • opravy poruch na vodovodních a kanalizačních řadech,
  • gravitační kanalizace,
  • výtlačné kanalizace,
  • rozvody z PE a PP ...