Advokátní kancelář - Mgr. Pavel Andrle (Sídlo, kancelář)

Komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného, obchodního a trestního práva.

Zastupování klientů před soudy.

Sepisování smluv:
  • smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene, ověřování ...