NADNO.CZ (Čištění kanalizací)

  • Odvoz fekálií, tukových lapolů a ostatních (vyjma nebezpečných) odpadních vod,
  • čištění kanalizace a domovních odpadů všech druhů a profilů tlakovou vodou a motorovými pery,
  • revize kanalizace videokamerami s možností pořízení záznamu,
  • trasování ...