Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Centrum transferu technologií)

Centrum transferu technologií (CTT) organizačně spadá pod Útvar prorektora pro spolupráci s průmyslem. Mezi hlavní činnosti spolupráce CTT a zájemců z podnikatelského sektoru lze například zařadit:

  • Poskytování informací o vědecko-technických ...

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba