Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Archiv, spisovna – sídlo)

Archiv ukládá archiválie a provádí jejich třídění na základě spisového plánu. Vytváří archivní fondy a zpracovává archivní pomůcky. Zpřístupňuje archiválie badatelům z řad univerzity a veřejnosti. Zpracovává publikace z historie VŠB-TUO, studie, články, ...

Hladnovská 1435/18 (objekt tělocvičny Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava), Ostrava-Slezská Ostrava