Katastrální pracoviště Ostrava (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.