Okresní soud v Ostravě

Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.