ZUŠ Edvarda Runda, Ostrava

Základní umělecká škola pro 810 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. V hudebním oboru se zaměřujeme na výuku klávesových, smyčcových, dechových, bicích a strunných nástrojů. Ve výtvarném oboru na plošnou, ...

Keltičkova 137/4, Ostrava-Slezská Ostrava