Ing. arch. Igor Saktor

Zaměření na projektování staveb a interiérů. Zpracování projektové dokumentace včetně architektonické a urbanistické studie. Zhotovování dokumentací pro územní a stavební řízení a pro realizaci projektu.

Českobratrská 1888/14, Ostrava-Moravská Ostrava