Občanské sdružení FIDES

Sdružení se zaměřuje na účelné využívání volného času a tím i snižování kriminality mládeže, drogových závislostí a ostatních negativních jevů. Aktivní účastí na činnosti sdružení získávají mladí lidé zdravé návyky životního stylu a normy chování.