Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Oblastní ředitelství Ostrava)

Provozování celostátních a regionálních železničních drah ve vlastnictví státu, zajištění jejich provozuschopnosti a modernizace.