INSTRUO s.r.o.

  • Speciální demolice hloubkové i povrchové, průmyslových objektů, ocelových konstrukcí.
  • Recyklace – drcení a třídění sutí z demolic, štěrků, kameniva atd.
  • Zemní práce.
  • Ekologie – regulace vodních toků, zpevnění břehů, sanace ekologicky zasažených území a ...