RS Klinker, s.r.o.

Betonářská 788/1, Ostrava-Muglinov

René Szurman

Bystřice 675, Bystřice

RS Klinker, s.r.o.

Polská 1211/26, Praha-Vinohrady