KAMAREX GROUP s.r.o. (Sídlo)

Ahepjukova 2791/21, Ostrava-Moravská Ostrava

KAMAREX GROUP s.r.o. (Učebna)

Sládkova 2666/27, Ostrava-Moravská Ostrava