IPD-DAŇOVÝ A ÚČETNÍ SERVIS, spol. s r. o. (Sídlo)

Ostrava - Mariánské hory, Nivnická 446/14

Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká (Advokát)

Praha - Vinohrady, Italská 2561/47