Magistrát města Ostrava

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Koupark Ostrava Radvanice

Web
Ostrava, Poláškova

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Oddělení hřbitovní správy

Web
Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 415/105
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Fajna rodina

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Sportovní hala Svinov

Web
Ostrava - Svinov, Stanislavského 1270/50

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Web
Ostrava - Pustkovec, Karla Pokorného 447/52a
ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Slezskoostravská galerie

Web
Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 138/35
ZAVŘENO (Otevírá v Út 10:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení urbanistické koncepce

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení Zprostředkující subjekt ITI

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení středisko informačních služeb

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení správních činností

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2
ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Magistrát města Ostrava - Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Odbor školství a sportu

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení strategie

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení marketingu

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení projektů

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Odbor strategického rozvoje

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení sociální práce a metodiky

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení sociálních služeb

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení outsourcingu

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení geografického informačního systému

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení vodního hospodářství

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení ochrany přírody, půdy a lesa

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení věcných břemen

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení realizace strategického majetku

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení ekonomické a evidence movitých věcí

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení smluvních vztahů

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení evidence a převodu nemovitostí

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení organizační

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení právní

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení přípravy a realizace investic

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení podpory investic

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení údržby

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení technické

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení autoprovozu

Web
Ostrava - Mariánské hory, Pašerových 1268

Magistrát města Ostrava - Oddělení ekonomické

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Odbor hospodářské správy

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 635/35
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení účetnictví

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení exekucí

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení rozpočtovéStatutární město Ostrava

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení finančního řízení

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení silniční a drážní dopravy

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení silnic, mostů, rozvoje a organizace dopravy

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení provozu autoškol a evidence řidičů

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 635/35
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Magistrát města Ostrava - Oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích

Web
Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 635/35
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)